Информације

Моларна маса


Моларна маса? Дефиниција и објашњење ...


Горња формула је само (поједностављен) начин израчунавања моларне масе. Слично примењује и реченица: моларна маса (Симбол: М) једнак је зброју моларних маса елемената помножених са њиховим индексним бројевима.
Моларна маса хемијског једињења, која се понекад назива и молекулска маса, већ се може израчунати ако је позната само емпиријска формула. За то се појединачне атомске масе одговарајућих елемената множе са припадајућим бројевима индекса. Једноставни пример са молекулом озона (О)3). Атом кисеоника има атомску масу од 16,0 у. Атомске масе могу се лако прочитати у периодичној табели. Али како се озон састоји од три атома кисеоника, атомска маса појединачног атома кисеоника множи се са фактором три (16,0 * 3 = 48,0). Као јединица, то је грам по молу, тако да молекул озона има моларну масу од 48,0 г / мол.